Świadczenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych oraz segregowanych odpadów komunalnych z terenu MSCZ, ich transport do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych bądź instalacji zastępczych i osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia papieru, tworzyw sztucznych i szkła.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 11:00


» Location

ul. Partyzantów 2/4
Pruszków 05-802
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza
ul. Partyzantów 2/4
Pruszków 05-802
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in