ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWĄ OBEJMUJĄCĄ DOSTAWY GAZU DLA SP ZOZ W CHOSZCZNIE

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E do instalacji obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.
Szacunkowe zapotrzebowanie gazu w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wynosi: 231630 m3, a po uwzględnieniu współczynników konwersji 2766908 kWh.
Zamawiający zamawia na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. moc umowną w wysokości do 10 m3/h, w jednostkach energii 110 kWh/h dla każdego z 6 gazomierzy.
Zamawiający zamawia paliwo gazowe w poszczególnych miesiącach roku umownego w szacunkowych ilościach:

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Niedziałkowskiego
Choszczno 73-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Gas

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Niedziałkowskiego
Choszczno 73-200
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in