Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i innych materiałów do pielęgnacji pacjentów

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawę materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i innych materiałów do pielęgnacji pacjentów dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 10:00


» Location

Skarszewska 7
Starogard Gdański 83-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana
Skarszewska 7
Starogard Gdański 83-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in