Dostawa: DIODA SZEROKOPASMOWA TYP D-R 290 SP M LED PYŁOMIERZ DURAG D-R 290 ; FOTOELEMENT NA PŁYTCE TYP PCB D-R 290 MK PYŁOMIERZ DURAG D-R 290 ; KONTROLER PŁOMIENIA DURAG D-UG 660 024D-420 oraz SKANER DOZORU PŁOMIENIA D-LX 100 DURAG OP-650 do TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych.

» Notice description

RUNDA NR 2 „Negocjacje" Prosimy o uwzględnienie maksymalnego możliwego upustu.

TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie przy ul. Promiennej 51 zaprasza do poprawienia oferowanej ceny w ramach rundy negocjacyjnej na wykonanie tytułowego zadania zgodnie z załączonymi Warunkami Zamówienia (w zakładce Dokumenty).


Opisu Przedmiotu Zamówienia znajduje się w opisie danej pozycji (po kliknięciu w „lupkę” przy danej pozycji zakupowej).
Kontakt w sprawie dodatkowych informacji technicznych:
P. Baron Eugeniusz, tel. 032 3243146.

Dopuszcza się zakup produktu równoważnego- wymiary i parametry techniczne muszą być zgodne z produktem oryginalnym.

UWAGA: Scenariusz wyboru najkorzystniejszej oferty: Najlepsza ocena pozycji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 12:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in