Dostawa sprzętu komputerowego, w tym wyposażenia serwerowni i zestawu wideokonferencyjnego na potrzeby Narodowego Centrum Operacyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej (SSAC-PL)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego, w tym wyposażenia serwerowni i zestawu wideokonferencyjnego na potrzeby Narodowego Centrum Operacyjnego Polskiej Agencji Kosmicznej (SSAC-PL).
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 (trzy) niżej wymienionych części:
Część I – Serwerownia
Część II – Sprzęt komputerowy
Część III - Zestaw wideokonferencyjny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ), w którym odpowiednio został opisany przedmiot zamówienia dla każdej z części (tj. w Załącznikach Nr: 1a dla Części I, 1b dla Części II, 1c dla Części III).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 11:30


» Location

Trzy Lipy 3
Gdańsk 80-172
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Polska Agencja Kosmiczna
Trzy Lipy 3
Gdańsk 80-172
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in