Wykonanie usług remontowych na terenie siedziby RZGW w Szczecinie polegających na myciu i malowaniu elewacji 3 ścian budynku oraz malowaniu pomieszczeń biurowych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług remontowych polegających na myciu, usunięcie osadów z glonów i porostów, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbą elewacji 3 ścian budynku oraz malowaniu pomieszczeń biurowych oraz ciągów komunikacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 7 do SIWZ .

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 10:00


» Location

Żelazna 59A
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Żelazna 59A
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in