SUKCESYWNA DOSTAWA PRASY NA 2021 ROK

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę prasy do Urzędu Dozoru Technicznego w roku 2021 i został opisany we wzorach umów wraz
z załącznikami (odpowiednio dla poszczególnych części) stanowiących załączniki
nr 7, nr 7A i nr 7B do SIWZ oraz w formularzach cenowych (odpowiednio dla części) stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia został opisany w podziale na trzy części :

Część 1 - Dostawa prasy codziennej i czasopism do Centrali Urzędu Dozoru Technicznego oraz Oddziałów terenowych, wraz z podległymi biurami w 2021 r. - zgodnie z złącznikiem nr 2 do SIWZ dla części 1;
Część 2 - Dostawa czasopism zagranicznych do Centrali Urzędu Dozoru Technicznego oraz Oddziałów terenowych, wraz z podległymi biurami w 2021 r.- zgodnie z złącznikiem nr 2 do SIWZ dla części 2;
Część 3 - Dostawa czasopism w wersji elektronicznej do Centrali Urzędu Dozoru Technicznego oraz Oddziałów terenowych, wraz z podległymi biurami w 2021 r.- zgodnie z złącznikiem nr 2 do SIWZ dla części 3.

3. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia wszystkich dodawanych bezpłatnie przez Wydawcę dodatków.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 11:00


» Location

ul. Szczęśliwicka 34
Warszawa 02-353
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Books, magazines, educational publications

» Buyer data

Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34
Warszawa 02-353
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in