Świadczenie usługi dostarczenia pozycji pojazdu, wyliczania odchyłki, wyświetlania i wymiany danych na dostarczonych i zamontowanych urządzeniach.

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. dostarczenie i montaż Kompletów urządzeń GOG (Moduł pojazdowy, Antena pojazdowa, Wyświetlacz), dostarczenie i Montaż okablowania wymaganego do funkcjonowania usług, w szczególności kabla wymiany danych i antenowego, wykonanie audytu istniejących instalacji antenowych w Pojazdach Zamawiającego, demontaż istniejących Urządzeń dostarczających Pozycje pojazdu wraz z antenami z Pojazdów, świadczenie usług na dostarczonych i uruchomionych Urządzeniach na wszystkich Pojazdach objętych zamówieniem w zakresie: dostarczania Pozycji pojazdu, wyliczania Odchyłki od Rozkładu Jazdy dla realizowanego przez Pojazd Zadania przewozowego, wyświetlania wymaganych danych wraz z wyliczoną Odchyłką na Wyświetlaczu LCD, przesyłania danych dotyczących Odchyłki oraz Pozycji pojazdu do API Zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia określono w rozdziale II SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres podstawowy oraz zakres w ramach prawa opcji – zgodnie z rozdziałem II SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.02.2021 | 12:00


» Location

01-232 Warszawa


» Category assortment

  • Electrical and electronic devices

» Buyer data

Tramwaje Warszawskie
Siedmiogrodzka 20
01-232 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in