Dostawa materiałów filtracyjnych na potrzeby Centralnego Laboratorium Badawczego.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów filtracyjnych dla Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 11:00


» Location

00-922 Warszawa


» Category assortment

  • Industrial chemicals

» Buyer data

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in