Dostawa sprzętu łączności i informatyki

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów stacjonarnych oraz komputerów przenośnych
2. Przedmiot zamówienia składa się z następujących części:
Część 1 - Komputery stacjonarne – 32 kpl;
Część 2 – Komputery przenośne – 3 kpl
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ, w tym:
1) Załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 1 zamówienia;
2) Załącznik nr 1b – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części nr 2 zamówienia;
4. O terminie dostawy Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej dwa dni przed planowaną dostawą pisemnie podając: numer umowy, wykaz dostarczonego sprzętu, planowana datę dostarczenia przedmiotu umowy.
5. Zamawiający nie dopuszcza częściowych dostaw przedmiotu umowy.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 11:00


» Location

Gen. Władysława Sikorskiego 78
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
Gen. Władysława Sikorskiego 78
Kętrzyn 11-400
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in