Dostawa wyrobów medycznych w tym wysoko specjalistycznych materiałów szewnych na potrzeby Klinicznego Centrum Operacji Robotycznych SPSK-2.

» Notice description

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry zawiera formularz cen jednostkowych, stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty.
2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby były zarejestrowane jako jako wyroby medyczne i zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.30)
3. Ilości wyrobów podane w załączniku nr 2 stanowią wielkość maksymalną i
zostały podane w celu umożliwienia przygotowania ofert przez Wykonawców.
Zamawiający ma prawo do zrealizowania mniejszej ilości wyrobów z tym, że nie mniej niż 60% wartości zadania.
4. Zamawiający wymaga, by dostarczane wyroby posiadały okres przydatności zgodnie z informacją określoną we wzorze umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 09:00


» Location

Al. Powstańców Wielkopolskich 72
Szczecin 70-111
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72
Szczecin 70-111
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in