Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu drogowego terenów uprzemysłowionych przy ulicy Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim – droga nr 1 i droga nr 2”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa układu drogowego terenów uprzemysłowionych przy ul. Staroprzygodzkiej w Ostrowie Wielkopolskim – droga nr 1
i nr 2, połączonych ze sobą poprzez skrzyżowanie.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- przebudowę układu drogowego w zakresie nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów
i zatok postojowych – droga nr 1 o długości 513,60mb i droga nr 2 o długości 522,20mb (w tym długość przebudowywanego odcinka 502,20mb),
- wykonanie bezwykopowej renowacji rękawem utwardzonym istniejącego systemu kanalizacji deszczowej na odcinku drogi nr 1 i nr 2,
- odwodnienie przebudowanego ciągu drogowego poprzez wykonanie studzienek ściekowych i wpustów wraz z przykanalikami z włączeniem do studni istniejącej kanalizacji deszczowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 10, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 08:45


» Location

ul. Zamenhofa
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miejski Zarząd Dróg
ul. Zamenhofa
Ostrów Wielkopolski 63-400
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in