Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie wraz z terenem przynależnym do nieruchomości

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie znajdujących się budynkach przy ul. Staromłyńskiej 10 w Szczecinie i ul. Łaziebnej 6 w Szczecinie, wspomaganej technicznymi środkami zabezpieczenia, monitoringu obiektów i ich otoczenia, z wykorzystaniem systemu telewizji przemysłowej, systemu włamania i napadu, systemu sygnalizacji pożaru, podejmowanie interwencji w razie zagrożeń przez mobilne grupy interwencyjne a także obsługa bramkowego i ręcznego wykrywacza metalu. Zakres zamówienia obejmuje również prowadzenie i obsługę Portierni w budynkach Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 11:00


» Location

ul. Staromłyńska 10
Szczecin 70-561
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
ul. Staromłyńska 10
Szczecin 70-561
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in