Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie

» Notice description

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Koninie
CZĘŚĆ I zamówienia – ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej:
A. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;
B. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej;
C. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości;
D. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych;
E. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.
CZĘŚĆ II zamówienia – ubezpieczenia komunikacyjne:
A. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych;
B. ubezpieczenie autocasco;
C. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów;
D. ubezpieczenie assistance.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 12:15


» Location

ul. Lubicka 16
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Nord Partner Sp. z o.o.
ul. Lubicka 16
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in