,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Poświętne w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Poświętne o łącznej masie 1001,002 Mg. Podana wartość jest wartością szacunkową i może ulec zmianie w skutek okoliczności, na które Zamawiający nie ma wpływu. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu realizacji przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia powodującej zmianę wartości zawartych umów maksymalnie o 15%

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 12:00


» Location

Akacjowa 4
Poświętne 26-315
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Urząd Gminy Poświętne
Akacjowa 4
Poświętne 26-315
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in