Dostawa sukcesywna czasopism w prenumeracie na rok 2021 do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna czasopism w prenumeracie na rok 2021 do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz cenowy”, który jest załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Books, magazines, educational publications

» Buyer data

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in