dostawa oprogramowania Microsoft

» Notice description

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania Microsoft w ramach umowy Select Plus 6167201 lub równoważnego.
1.2. Dopuszcza się zaoferowanie oprogramowania równoważnego (tzn. odnoszącego się do tych samych produktów i dających te same efekty poprawek, unowocześnień itp., działającego w tych samych co wymieniony produkt środowiskach programowych i administracyjnych, generującego i akceptującego identyczne dane-kody, posiadającego co najmniej takie same własności funkcjonalne).
1.3. Zamawiający nie będzie uznawał oprogramowania o formie sprzedaży Open, Open Value, Open Value Subscription za równoważne z oprogramowaniem Microsoft w ramach umowy Select Plus.
1.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 12:00


» Location

Wiejska 6/8
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Network infrastructure devices

» Buyer data

Kancelaria Senatu
Wiejska 6/8
Warszawa 00-902
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in