Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu

» Notice description

Zgodnie z zapisami pkt. 4.1 SIWZ: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu”.
4.1.1. Opis przedmiotu zamówienia:
1/ wyrównanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z destruktu przed wykonaniem powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,
2/ oczyszczenie nawierzchni przed oraz zebranie nadmiaru kruszywa po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni,
3/ wykonanie remontu nawierzchni grysem otoczonym emulsją pod ciśnieniem – przy użyciu remontera typu Patcher na ulicach w obrębie administracyjnym m. Kalisza.
4/ wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysu frakcji 2/5mm – wbudowanego przy zastosowaniu kombajnu na ulicach zgodnie z załączonym wykazem,
5/ przewidywany zakres powierzchniowego utrwalenia: ok. 32.858,52 m2,
6/ przewidywany zakres prac Patchera: ok. 206 Mg.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 12:00


» Location

ul. Złota 43
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
ul. Złota 43
Kalisz 62-800
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in