„Dowożenie i odwożenie po zajęciach uczniów niepełnosprawnych z Gminy Jelcz-Laskowice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego OSTOJA we Wrocławiu przy ul. Górnickiego 37a, do Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu przy ul. Dworskiej 8, do Zespołu Szkół Niepublicznych „UNLOCK” we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 30 do Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie przy ul. Iwaszkiewicza 9a, do Ośrodka Rewalidacyjnego „Krok po kroku” w Oławie przy ul. 3 Maja 14 wraz z zapewnieniem opieki”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych (dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności, z dysfunkcjami ruchu i dysfunkcjami umysłowymi wymagające szczególnej uwagi w czasie jazdy) z terenu Gminy Jelcz-Laskowice do przedszkoli, szkół specjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych zwanych w dalszej części SIWZ szkołą/placówką wraz zapewnieniem opieki w czasie przewozu w roku 2021. Świadczenie usług odbywać się będzie samochodami specjalistycznymi dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 12:00


» Location

ul. W. Witosa 41
Jelcz-Laskowice 55-230
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Jelczu-Laskowicach
ul. W. Witosa 41
Jelcz-Laskowice 55-230
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in