Wyposażenie w urządzenie do awaryjnego zasilania obiektów.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych.
Dostarczone agregaty muszą być fabrycznie nowe (z 2020 r.), w pełni sprawne technicznie oraz zgodne z wymaganiami SIWZ.
Zamawiający przedstawia minimalne parametry techniczne agregatów i ich wyposażenia, które spełniałoby założone wymagania techniczne i jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę agregatów o parametrach technicznych i wyposażenia równoważnych do wskazanych w SIWZ. Oznacza to, że w ofercie nie może być zaoferowany żaden agregat o niższym standardzie i gorszych parametrach niż określono w SIWZ. W takim przypadku ciężar wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.
Część 1. Wyposażenie w urządzenie do awaryjnego zasilania obiektów dla Zarządu Zlewni we Wrocławiu.
Część 2. Wyposażenie w urządzenie do awaryjnego zasilania obiektów dla Zarządu Zlewni w Zielonej Górze.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.12.2020 | 10:00


» Location

Żelazna 59 A
Warszawa 00-848
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Electrical power equipment

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Żelazna 59 A
Warszawa 00-848
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in