Budowa chodnika z zatokami autobusowymi i odwodnieniem w Klecewie etap I.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. „Budowa chodnika z zatokami autobusowymi i odwodnieniem w Klecewie etap I” Zakres robót obejmuje: - roboty ziemne przygotowawcze, - podbudowy i nawierzchnie, - roboty uzupełniające, - geodezja powykonawcza.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.12.2020 | 10:00


» Location

ul. Kwidzyńska 27
Gardeja 82-520
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Gardeja
ul. Kwidzyńska 27
Gardeja 82-520
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in