Budowa oświetlenia drogowego przy ulicach: Rosłana, Podleśnej oraz Ułanów w Kobyłce

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego przy ul. Rosłana, ul. Podleśnej oraz ul. Ułanów w Kobyłce. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: załącznik nr 5 do SIWZ, dokumentacja projektowa, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 13:00


» Location

Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Miasto Kobyłka
Wołomińska 1
Kobyłka 05-230
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in