„SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W PODGŁĘBOKIEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”

» Notice description

3.1. Rodzaj zamówienia: dostawy.
3.2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem artykułów spożywczych według podziału na 7 zadań:
1) Zadanie nr 1 art. spożywcze,
2) Zadanie nr 2 mięsa, wędliny,
3) Zadanie nr 3 drób,
4) Zadanie nr 4 pieczywo,
5) Zadanie nr 5 art. mleczarskie,
6) Zadanie nr 6 warzywa i owoce,
7) Zadanie nr 7 mrożonki.
Uszczegółowienie potrzeb artykułów spożywczych, w zakresie każdego z zadań, uwzględniono w szczegółowych formularzach oferty stanowiących załączniki do ogólnego Formularza oferty, w zakresie danego zadania.
3.3. Ilość i asortyment zakupu artykułów spożywczych, podana w szczegółowych formularzach oferty w zakresie danego zadania, jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego. Szacunkowa wielkość dostaw określona w szczegółowym formularzu potrzeb w zakresie danego zadania, tożsamym z załącznikiem Nr 1 do umowy, może zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +40 % w zakresie ilości poszczególnych produktów. Przy czym zmiany te nie mogą przekroczyć łącznej kwoty zamówienia oferowanej przez Wykonawcę w zakresie danego zadania. Podane ilości artykułów stanowią więc szacowane ilości zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.
3.4. Zamawiający określając wielkość opakowania produktu w szczegółowych formularzach oferty w zakresie danego zadania, oprócz pozycji w których wskazano wagę opakowania, dopuszcza również inną niż podana wielkość opakowania. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania cena jednostkowa winna być przeliczona proporcjonalnie do wagi oferowanego opakowania i wymaganej ilości zamówienia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia i zmiany odpowiednio proponowanej ilości zamawianej pozycji artykułu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany gramatur w szczegółowym formularzu potrzeb w poszczególnym asortymencie w przedziale ± 20% wielkości opakowania.
3.5. Dostawa artykułów odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną do godz. 14:00 na minimum 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą.
3.6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia:
1) Zadanie nr 1 art. spożywcze
- dostawy codziennie poniedziałek-piątek wg zapotrzebowania Zamawiającego;
2) Zadanie nr 2 mięso i wędliny:
- dostawy przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz. 10.00 rano;
3) Zadanie nr 3 drób
- dostawy przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz. 10.00 rano;
4) Zadanie nr 4 pieczywo:
- dostawy codziennie w godz. porannych 6.00-6.30;
5) Zadanie nr 5 art. mleczarskie ,
- dostawy przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz. 10.00 rano;
6) Zadanie nr 6 warzywa i owoce
- dostawy codziennie poniedziałek- piątek;
7) Zadanie nr 7 mrożonki
- dostawy przynajmniej dwa razy w tygodniu wg zapotrzebowania Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:00


» Location

Podgłębokie -
Cyców 21-070
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Powiat Łęczyński - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podgłębokiem
Podgłębokie -
Cyców 21-070
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in