Zakup maszyn specjalistycznych dla PZD - ETAP II

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyn specjalistycznych dla PZD – wymagania i parametry stanowią załącznik nr 1 i 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 09:30


» Location

Ul. Południowa 1
Łask 98-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Powiat Łaski
Ul. Południowa 1
Łask 98-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in