NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO O SYMBOLU PN - EN 590W NA ROK 2021

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego. Dostawa oleju napędowego w ilości szacunkowej 160 000 l. (średnio 13 334 l. miesięcznie) CPV 09134100 – 8; Olej napędowy musi spełniać wymogi określone w PN – EN 590:2013-12 (w okresie temperatur poniżej – 20°C, jakość paliwa zimowego musi zapewnić ciągłość pracy silników pojazdów Zamawiającego). Dostawa Oleju napędowego polegać ma na tankowaniu pojazdów Zamawiającego ze zbiornika paliwa z dystrybutorem dostarczonego do siedziby Zamawiającego (zaopatrzonego w system rejestrujący poszczególne tankowania, uruchamianego przy użyciu kart chipowych) odpowiadającego normom składania i przepisom wymaganym prawem.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 10:30


» Location

ul. Lutomierska 2
Łask 98-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Zakład Komunikacji Miejskiej
ul. Lutomierska 2
Łask 98-100
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in