Dostawy środków czystości chemia profesjonalna

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są dostawy środków czystości chemia profesjonalna dla CRR KRUS NIWA określone w Załączniku nr 1A do SIWZ – Asortyment zamówienia – Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty oraz w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. Szczegółowe wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w treści SIWZ oraz w treści wzoru umowy stanowiącym jej integralną część.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2020 | 11:00


» Location

C. K. Norwida 3
Kołobrzeg 78-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Cleaning products

» Buyer data

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
C. K. Norwida 3
Kołobrzeg 78-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in