Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Kinice na działkach nr 151, 166, 178

» Notice description

Przebudowa drogi gminnej w m. Kinice na działkach nr 151, 166 oraz 178. Poprawa parametrów technicznych drogi poprzez uregulowanie szerokości jezdni do 3,5-4,5 m, wykonanie nawierzchni z mineralno-asfaltowej (beton asfaltowy) oraz z kostki betonowej, brukowej typu „eko” (półprzepuszczalnej), wykonanie poboczy z kruszywa. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na działkach 151, 166, 178 w m. Kinice.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 12:00


» Location

ul. A. Mickiewicza 15
Nowogródek Pomorski 74-304
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Nowogródek Pomorski
ul. A. Mickiewicza 15
Nowogródek Pomorski 74-304
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in