Koncepcja zagospodarowania i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i sposobu zasilania w wodę akwenu rezerwatu przyrody "Jezioro Czerniakowskie"

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania pt. Koncepcja zagospodarowania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł
i sposobu zasilania w wodę akwenu rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2020 | 12:00


» Location

00-950 Warszawa


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in