Dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym m.in.:
a) Część nr 1 - Wyroby medyczne:
Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu, nie wymagający stosowania antykoagulacji systemowej, worek,
Płyn dializacyjny bezwapniowy, worek dwukomorowy,
Produkty lecznicze:
Płyny substytucyjne do terapii cytrynianowej, worek dwukomorowy.
b) Część nr 2 - Produkty lecznicze:
Liofilizowany jad pszczoły: zestaw do diagnostyki, leczenia początkowego i podtrzymującego,
Liofilizowany jad osy; zestaw do diagnostyki, leczenia początkowego i podtrzymującego,
Zestaw do sporządzania rozcieńczeń.
c) Część nr 3 - Produkty lecznicze różne, w tym m.in:
Paliperidonum; Risperidonum.
d) Część nr 4 - Wyrób medyczny: Typu Ialuril Prefill.
e) Część nr 5 - Produkty lecznicze: Tamoxifenum.
f) Część nr 6 - Produkty lecznicze: Ranitidinum.
g) Część nr 7 - Produkty lecznicze: Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt + Polidocanolum; Bezbiałkowy dializat z krwi cieląt.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Formularzach cenowo – ofertowych – Załączniku nr 1 dla poszczególnych części, będących integralną częścią SIWZ.
3.Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotów zamówienia, które:
3.1. Spełniają wymagania opisane w Formularzach cenowo – ofertowych,
3.2. Spełniają wymagania opisane w SIWZ,
3.3. Są objęte Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – dotyczy produktów leczniczych objętych refundacją.
4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych dla poszczególnych części:
• w Część nr 1 i 2 na okres : 24 miesiące.
• w Części nr 3÷7 na okres: 18 miesięcy.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych w Części nr 2, 3, 5, 6, 7.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w Części nr 1 i 4.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 09:00


» Location

ul. Szopena 2
Rzeszów 35-055
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszów 35-055
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in