Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia ratownictwa dla jednostek OSP z gminy Chojna w ramach Funduszu Sprawiedliwości

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i wyposażenia ratownictwa dla jednostek OSP z gminy Chojna, na potrzeby realizacji zadania dofinansowanego z Funduszu Sprawiedliwości.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający wymagania minimalne, postawione przez Zamawiającego, dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, nieużywany oraz nie może być przedmiotem praw ani zobowiązań osób trzecich.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Jagiellońska 4
Chojna 74-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • OSH and protective equipment
  • Fire-fighting equipment
  • Life-saving equipment

» Buyer data

Gmina Chojna
ul. Jagiellońska 4
Chojna 74-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in