„Świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg z terenu powiatu lubelskiego na podstawie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów”.

» Notice description

3. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg z terenu powiatu lubelskiego na podstawie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów.
CPV: 50.11.81.10-9 Usługi holownicze, 98.35.11.00-9 usługi parkingowe.
3.1 Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia.
Część 1 – usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t (w tym: rowerów, motorowerów i motocykli) z dróg z terenu powiatu lubelskiego na podstawie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów.
Część 2 – usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t z dróg z terenu powiatu lubelskiego na podstawie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów.
Część 3 – usuwanie pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg z terenu powiatu lubelskiego na podstawie przepisów art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów, spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunków technicznych parkingów, na które są usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1293).
3.2 Zakres zamówienia obejmuje (cz. 1-3):
1) usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t (w tym: rowerów, motorowerów i motocykli), powyżej 3,5t do 7,5t, powyżej 7,5t do 16t, powyżej 16t oraz pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg z terenu powiatu lubelskiego, na podstawie dyspozycji uprawnionych podmiotów, obejmujące: załadunek, oczyszczenie miejsca po pojeździe, transport na parking strzeżony oraz rozładunek.
2) przechowywanie pojazdów w sposób zapewniający bezpieczeństwo środowiska, na parkingu strzeżonym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
3) transport pojazdów przejętych na rzecz Zamawiającego w trybie art. 130 a ust.10 ww. ustawy do stacji demontażu,
4) transport pojazdów przechowywanych na parkingu poprzedniego wykonawcy na własny parking,
5) prowadzenie następujących ewidencji:
a) pojazdów przyjętych na parking - usuniętych z dróg na podstawie art. 130a Prd,
b) pojazdów w przypadku których nastąpiło odstąpienie od usunięcia w trybie art. 130a ust. 2a Prd,
c) pojazdów odebranych przez uprawnione osoby.

4. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia:
1) w przypadku podpisania umowy przed datą 01.01.2021 r.: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.,
2) w przypadku podpisania umowy po dacie 01.01.2021 r.: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 10:30


» Location

ul. Spokojna 9
Lublin 20-074
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and repair of vehicles, boats and planes

» Buyer data

Powiat Lubelski
ul. Spokojna 9
Lublin 20-074
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in