Modernizacja sześciu lokali mieszkalnych z wydzieleniem łazienek

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych polegających na wykonaniu łazienek w dziewięciu lokalach mieszkalnych w Szczecinie przy: ul. Piłsudskiego 24/19, 24a/11, 24c/7a, 25/3; Śląska 6/23 i Jagiellońska 7/22 oraz wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia, w zakresie rzeczowym ujętym w:
1) dokumentacjach projektowych,
2) przedmiarach robót (materiał pomocniczy),
3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 13:30


» Location

Winogronowa 11 F
Szczecin 70-771
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o.
Winogronowa 11 F
Szczecin 70-771
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in