Usługa Ubezpieczenia Gminy Wąsosz

» Notice description

Przedmiotem postępowania jest:
PAKIET I
Ubezpieczenia wspólne dla wszystkich jednostek wymienionych w SIWZ

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia
2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek wymienionych w SIWZ

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami
2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk
PAKIET II
1. Ubezpieczenia komunikacyjne

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 12:00


» Location

Plac Wolności 17
Wąsosz 56-210
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Gmina Wąsosz
Plac Wolności 17
Wąsosz 56-210
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in