Usługi prania

» Notice description

Przedmiotem
zamówienia są usługi prania obejmujące swoim zakresem pranie wodne: bielizny pościelowej, ręczników,
koców, szlafroków, bielizny gastronomicznej, odzieży roboczej, firan, zasłon, zaciemniaczy,
lambrekinów, falban, materacy i przekładek, kołder, poduszek, narzut, pranie ręczne firan ozdobnych,
rolet rzymskich, dezynfekcję: materacy i przekładek, kołder i poduszek, maglowanie, prasowanie,
naprawy krawieckie – bieżącą reperację (szycie, doszywanie guzików, zszywanie rozdarć), składanie,
wyselekcjonowanie prania uszkodzonego w wyniku prania lub zużycia, transport od i do Zamawiającego,
nieodpłatne udostępnienie wózków do przewożenia bielizny. Łączne prognozowane zapotrzebowanie na
12 miesięcy na wykonanie usług prania 65240 kg asortymentu. Ilość i rodzaj asortymentu określono w
Załączniku nr 1A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Arkusz kalkulacyjny określający cenę oferty.
Zamawiający wymaga, zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności prania, suszenia,
prasowania, maglowania, dezynfekcji, składania, wyselekcjonowania prania uszkodzonego w wyniku prania lub zużycia, wykonywania drobnych napraw, transportu wraz z rozładunkiem i załadunkiem w
trakcie realizacji zamówienia. Szczegółowe wymagania jak i obowiązki Wykonawcy związane z
realizacją przedmiotu zamówienia, jak i obowiązki Wykonawcy lub podwykonawcy oraz uprawnienia
Zamawiającego związane z obowiązkiem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności zawarte zostały w treści SIWZ oraz
w treści wzoru umowy stanowiącym jej integralną część.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2020 | 11:15


» Location

C. K. Norwida 3
Kołobrzeg 78-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Laundry washing and dry-cleaning

» Buyer data

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
C. K. Norwida 3
Kołobrzeg 78-100
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in