Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Tomaszów Mazowiecki na lata 2021-2023

» Notice description

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.
Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenia Autocasco, Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenia Assistance.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 5 – Program Ubezpieczenia

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.12.2020 | 11:00


» Location

Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
Tomaszów Mazowiecki 97-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Gmina Tomaszów Mazowiecki
Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
Tomaszów Mazowiecki 97-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in