„Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A3”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 urządzeń wielofunkcyjnych A3 zgodnie z poniższą specyfikacją:
Lp. Nazwa składnika/parametru technicznego sprzętu Minimalne wymagania Zamawiającego w zakresie składników i parametrów technicznych sprzętu
A Funkcje urządzenia - drukowanie, skanowanie, kopiowanie
B Typ drukarki - druk kolorowy
- użytkowany materiał eksploatacyjny typu toner
C Parametry - pamięć RAM min: 4 GB
- pamięć masowa typu HDD lub SSD: min. 30 GB, szyfrowanie i kasowanie danych na dysku z funkcją nadpisywania
D Panel do obsługi urządzenia - panel wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, o przekątnej min. 10 cali
- opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim
- panel z regulowanym położeniem
E Druk dwustronny - tak, automatyczny
F Drukowanie - prędkość drukowania:
• A4: min. 25 str./min w kolorze i mono
• A3: min. 12 str./min w kolorze i mono
- obsługiwane rozdzielczości drukowania: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
- podajniki papieru:
• podajnik 1: uniwersalny na min. 100 arkuszy
• podajnik 2: kaseta na min. 500 arkuszy
• podajnik 3: kaseta na min. 500 arkuszy
- obsługiwane formaty papieru w poszczególnych podajnikach:
• podajnik 1: min. A3, A4, A5, A6
• podajnik 2: min. A4, A5
• podajnik 3: min. A3, A4, A5
G Kopiowanie - obsługa kopiowania (czarno-białe oraz kolorowe)
- kopiowanie dwustronne (automatyczne)
- kopiowanie formatów min. A3, A4
- pomijanie pustych stron
- numerowanie stron
H Skanowanie - skaner kolorowy
- typ skanera: płaski oraz automatyczny podajnik dokumentów ADF na min. 100 arkuszy
- dwustronne skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów ADF
- format skanowania: A3, A4
- format skanowania min. JPEG, TIFF, PDF
- skanowanie do: folder sieciowy
- skanowanie OCR do plików PDF (przeszukiwalny), docx, xlsx, pptx
I Bezpieczeństwo - funkcja szyfrowania danych na dysku wewnętrznym,
- urządzenie musi posiadać oraz obsługiwać czytnik kart pozwalający na autoryzowany dostęp do urządzenia
J Komunikacja - min. 1 x USB 2.0
- min. 1 x RJ45 (10/100/1000 Mbps Ethernet)
K Obsługiwane systemy operacyjne - Windows 10(32bit, 64bit)
L Dodatkowe wyposażenie - metalowa szafka w kolorze urządzenia zakończona kółkami służąca jako podstawa urządzenia i do przemieszczania urządzenia.
- półka na dokumenty kompatybilna z urządzeniem.
M Materiały eksploatacyjne - kabel zasilający
- kabel pozwalający na podłączenie drukarki do komputera
- kabel sieciowy (patchcord) RJ-45, min. 3 m
- jeden zestaw oryginalnych tonerów kompatybilnych z drukarką (czarny, niebieski, żółty, czerwony), napełnione w 100%, które zapewnią wydrukowanie min. 12 000 stron kolorowych A4
2. Informacje dodatkowe dot. specyfikacji sprzętu:

Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wraz z podaniem numerów katalogowych (producenta sprzętu) poszczególnych modułów/podzespołów.
W razie zaistnienia wątpliwości podczas oceny przedstawionej oferty, oferent zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego przedstawić dokumentację techniczną oraz oświadczenie producenta oferowanego sprzętu podpisane przez upoważnionego przedstawiciela producenta sprzętu, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia wymogi specyfikacji technicznej.
Do urządzeń muszą być dołączone wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, deklaracja zgodności oraz wszystkie nośniki z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.
Urządzenie powinno mieć nadany przez dostawcę unikalny numer, który pozwoli na jednoznaczne zidentyfikowanie takiego urządzenia w razie np.: awarii lub serwisu, numer powinien zostać przyklejony na urządzeniu.
W zamówieniu oferowany może być jedynie sprzęt i oprogramowanie fabrycznie nowe, nigdzie nieużywane poza oczywistą sytuacją związaną z jego testowaniem.
W zamówieniu musi być oferowany sprzęt dopuszczony do sprzedaży w Polsce i na terenie UE, posiadający ważną deklarację CE.


3. Rozwiązania równoważne. Wskazane ewentualnie w SIWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Jednocześnie opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust.5 Ustawy.
W związku z tym:
1) Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ,
2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SIWZ, a wskazanych poprzez normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych,
3) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację robót w zgodzie z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 11:30


» Location

ul. Bytomska 84
Piekary Śląskie 41-940
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Prezydent Miasta Piekary Śląskie
ul. Bytomska 84
Piekary Śląskie 41-940
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in