KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DO OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY URSUS

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucji) paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) od dnia 01.01.2021 r., a jeśli zawarcie umowy nastąpi po tej dacie, to od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 r. do instalacji niżej wymienionych obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawa w Dzielnicy Ursus:
a) Pływalnia Skalar, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
Szacunkowe zapotrzebowanie paliwa gazowego wynosi 2 324 610 kWh;
b) Stadion, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
Szacunkowe zapotrzebowanie paliwa gazowego 252 675 kWh;
c) Pływalnia Albatros, ul. Orląt Lwowskich 1, 02-495 Warszawa
Szacunkowe zapotrzebowanie paliwa gazowego wynosi 1 572 742 kWh;
d) Korty tenisowe, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa
Szacunkowe zapotrzebowanie paliwa gazowego wynosi 440 216 kWh

Szacunkowe zapotrzebowanie paliwa gazowego w taryfie W-5 dla obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ w okresie 12 miesięcy wynosi 2 265 633 kWh.
Szacunkowe zapotrzebowanie paliwa gazowego w taryfie W-6A dla obiektu wymienionego w załączniku nr 1 do SIWZ w okresie 12 miesięcy wynosi 2 324 610 kWh

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 14:00


» Location

ul. K. Sosnkowskiego 3
Warszawa 02-495
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels

» Buyer data

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
ul. K. Sosnkowskiego 3
Warszawa 02-495
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in