Dostawa i montaż mikro instalacji o mocy 22,8 kW dla produkcji energii odnawialnej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 22,8 kW dla produkcji energii odnawialnej na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków w Cielądzu. Budowa układu paneli fotowoltaicznych o mocy do 22,8 kW, umieszczonych na dachu budynku oczyszczalni ścieków i wiacie przykrywającej osadnik osadów, zasilających rozdzielnie główną budynku oraz przebudowę rozdzielni głównej budynku uwzględniającą wymagane w związku z podłączeniem układu fotowoltaicznego zmiany. Na budynku zostanie przebudowana instalacja odgromowa w sposób pozwalający na ochronę paneli przed bezpośrednim rażeniem wyładowań atmosferycznych. Panele na dachu będą posiadały niezależną instalację uziemiającą. Monitoring systemu fotowoltaicznego wraz z miernikiem i dwukierunkowym pomiarem przepływu energii zostanie zamontowany na budynku Oczyszczalni Ścieków. Układ pomiarowy musi być w pełni zintegrowany z zaproponowanym systemem fotowoltaicznym (komunikacja poprzez interfejs cyfrowy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ, Rozdział 2.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 09:30


» Location

Cielądz 59
Cielądz 96-214
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Gminy w Cielądzu
Cielądz 59
Cielądz 96-214
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in