Zakup materiałów, wyposażenia oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej i Monitoringu Miejskiego oraz komputera przenośnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, komputerowych części zamiennych i serwisowych oraz oprogramowania. Cały przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część 1 – Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej,
Część 2 – Zakup komputera przenośnego na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 3 do SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 10:30


» Location

al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec 41-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta
al. Zwycięstwa 20
Sosnowiec 41-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in