Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

» Notice description

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 zadania.

ZADANIE 1:
Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego w formie 7-dniowego turnusu (ferii zimowych) dla dzieci z pieczy zastępczej i z rodzin z problemami wychowawczymi do miejscowości górskiej w Polsce w ramach projektu „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego w formie 7-dniowego turnusu -ferii zimowych (6 noclegów) dla max. 20 osobowej grupy dzieci w wieku od 7 do 14 lat do atrakcyjnej turystycznie miejscowości w górach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: ferie zimowe woj. opolskiego 18-31 stycznia 2021 (wybrane 7 dni).

ZADANIE 2:
Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego w formie 7-dniowego turnusu (kolonii letniej) dla dzieci z pieczy zastępczej i z rodzin z problemami wychowawczymi do miejscowości w Polsce w ramach projektu „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego w formie 7-dniowego turnusu –kolonii letniej (6 noclegów) dla max. 20 osobowej grupy dzieci w wieku od 7 do 14 lat do atrakcyjnej turystycznie miejscowości w Polsce.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Termin realizacji: okres wakacji – lipiec – sierpień 2021 r. (wybrane 7 dni).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 11:00


» Location

ul. Armii Krajowej 36
Opole 45-071
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Travel

» Buyer data

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Armii Krajowej 36
Opole 45-071
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in