Dostawy świeżych owoców i warzyw, owoców pozostałych oraz warzyw i owoców dostępnych sezonowo

» Notice description

Dostawy świeżych owoców i warzyw, owoców pozostałych oraz warzyw i owoców dostępnych sezonowo. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 pakiety. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach nr 1-3 określa Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Szpitalna 13
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Processed fruit and vegetable products

» Buyer data

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
ul. Szpitalna 13
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in