ŚWIADCZENIE USŁUGI TRANSPORTU ODPADÓW O KODZIE 19 12 12

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie k/ Sulęcina w roku 2021 do siedziby Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin. 2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Rozdziale V SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2020 | 10:45


» Location

Długoszyn 80
Sulęcin 69-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Celowy Związek Gmin CZG-12
Długoszyn 80
Sulęcin 69-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in