Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 950 000,00 zł

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.950.000 zł (słownie:jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100), z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2020 roku i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:00


» Location

Czarnożyły 48
Czarnożyły 98-310
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Gmina Czarnożyły
Czarnożyły 48
Czarnożyły 98-310
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in