Dostawa i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej oraz ROZLICZEŃ z NFZ wraz z migracją danych na potrzeby Stacji RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W CHEŁMIE – SP ZOZ

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w części administracyjnej oraz rozliczeń z NFZ wraz z migracją danych na potrzeby Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) dostawę i uruchomienie systemu Bazy Danych na poczet oprogramowania aplikacyjnego dla 25 użytkowników – Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy)
b) dostawę i uruchomienie modułów Oprogramowania Aplikacyjnego w części administracyjnej,
c) udzielenie przez Wykonawcę Zamawiającemu niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, odwołalnej, licencji na korzystanie z poszczególnych Modułów Oprogramowania Aplikacyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na polach eksploatacji umożliwiających:
• zwielokrotnienie Modułów Oprogramowania Aplikacyjnego w pamięci komputerów i korzystanie z Modułów Oprogramowania Aplikacyjnego przez liczbę jednoczesnych użytkowników określonych dla każdego Modułu w umowie,
• instalację na serwerze sieciowym Zamawiającego z udostępnieniem dla ilości jednoczesnych użytkowników określonych w umowie dla każdego Modułu Oprogramowania Aplikacyjnego.
• sporządzenie 1 kopii zapasowej każdego nośnika Oprogramowania Aplikacyjnego
Zamawiający może korzystać z Modułów Oprogramowania, na które została udzielona licencja w lokalizacjach Zamawiającego wskazanych w umowie,
d) świadczenie Usług Wdrożenia dotyczących Oprogramowania Aplikacyjnego w siedzibie Zamawiającego (dopuszcza się formę zdalną). Zakres usług opisany jest w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy),
e) objęcie przez Wykonawcę uruchomionego Oprogramowania Aplikacyjnego gwarancyjnym nadzorem autorskim, licząc od daty udzielenia licencji przez okres wskazany przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Warunki określające gwarancyjny nadzór autorski zawarte są w Załączniku nr 3 do umowy,.
f) wykonanie migracji danych z posiadanych przez Zamawiającego systemów. Symfonia Sage, Handel, FK, ST oraz PSKP do oferowanego systemu Oprogramowania Aplikacyjnego. Zakres i zasady migracji danych opisane są w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy),
g) przeprowadzenie szkoleń administratorów oraz szkoleń dla użytkowników zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do umowy).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Rejowiecka 128
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SP ZOZ
ul. Rejowiecka 128
Chełm 22-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in