Zakup i dostawa ciągnika rolniczego, przyczepy, kosiarki wysięgnikowej wraz z głowicą koszącą.

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia stanowi
Zakup ciągnika rolniczego o mocy homologowanej od 132KM do 162KM, przyczepy o ładowności od 14,4t do 17,6t, kosiarki wysięgnikowej (wysięg od 5,60 m do 6,90 m) wraz z głowicą koszącą o szerokości roboczej od 1,1 m do 1,3 m dla Wiślickiej Spółki Wodnej, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica w ramach operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenia skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o parametrach technicznych określonych poniżej:

1.1 PARAMETRY DLA CIĄGNIKA ROLNICZEGO:
1) Ciągnik rolniczy spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym;
2) Fabrycznie nowy z seryjnej produkcji rok produkcji – od 2019 r.
3) Silnik wysokoprężny liczba cylindrów min 4
4) Moc homologowana min 132KM, max162KM
5) Podwozie kołowe, opony przód min 540/65R24, tył min 650/65R38
6) Obciążniki na koła tylne
7) Amortyzowana przednia oś,
8) Napęd na obie osie 4X4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie;
9) Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie;
10) Skrzynia biegów mechaniczna z rewersem elektrohydraulicznym, prędkość 40km/h z trybem EKO (prędkość maksymalna osiągana przy obniżonych obrotach silnika)
11) WOM min 540/1000
12) Tylni TUZ z hakami CBM kat. III, udźwig min 8500 kg
13) Zaczep górny automatyczny, zaczep dolny kulowy – zaczep współpracujący uchwytem dyszla oferowanej przyczepy.
14) Wejścia hydrauliczne min 4 pary, sterowanie elektrohydrauliczne
15) Wyjścia pneumatyczne do przyczepy (ilość wyjść pneumatycznych musi być dostosowana do zapotrzebowania oferowanej przyczepy)
16) Przedni TUZ z obciążnikiem min700 kg z dodatkowymi min 2 wyjściami hydraulicznymi niekolidujący z ewentualnym założeniem przedniego WOM.
17) Błotniki przednie i tylne;
18) Dwoje drzwi,
19) Przednia i tylna szyba z wycieraczkami i spryskiwaczem,
20) Oświetlenie drogowe i robocze;
21) Lusterka boczne
22) Kabina operatora amortyzowana, klimatyzowana, ogrzewana, wyposażona w fotel operatora pneumatyczny z pasami bezpieczeństwa;
23) Ciągnik wyposażony w skrzynkę narzędziową wraz z podstawowymi narzędziami, gaśnice, smarownice, trójkąt ostrzegawczy, ostrzegawczą lampę błyskowa o barwie pomarańczowej, klucz do kół, 2 komplety kluczyków, radio;
24) Niezbędne wyposażenie w urządzenia sygnalizacji i oświetlenia pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych, odpowiadające aktualnym przepisom prawa (dopuszczenie do ruchu).
25) Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
26) Szkolenie operatora z obsługi ciągnika u Zamawiającego w miejscu dostawy.1.2 PARAMETRY DLA PRZYCZEPY:
1) Przyczepa dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym;
2) Fabrycznie nowa z seryjnej produkcji rok produkcji – od 2019 r.
3) Ładowności od 14,4t do 17,6t,
4) Współpraca z zaoferowanym ciągnikiem rolniczym w zakresie jego mocy,
5) Rama podwozia z zamkniętych profili ze stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości,
6) Zawieszenia typu "BOGIE" z resorami parabolicznymi (tandem)
7) Prędkość konstrukcji do 40 km/h
8) System wywrotu jednostronny do tyłu
9) Siłownik wywrotu teleskopowy
10) Przyczepa ze skrzynią ładunkową typu Half-Pipe
11) Skrzynią ładunkową z hydraulicznie otwieraną klapą tylną
12) Skrzynia ładunkowa oraz klapa tylna wykonana w całości z blachy o zwiększonej wytrzymałości i wysokich parametrach ścieralności typu Hardox o grubości min 6 mm,
13) Ściana tylna wahliwa z uszczelką, podnoszona hydraulicznie z mechaniczną blokadą
14) Dyszel uniwersalny sztywny amortyzowany z regulacją wysokości do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika,
15) Ucho dyszla kulowe współpracujące z zaczepem kulowym oferowanego ciągnika,
16) Podpora dyszla teleskopowa,
17) Hamulce bębnowe, instalacja hamulcowa pneumatyczna, hamulec ręczny
18) Instalacja oświetleniowa LED z oświetleniem obrysowym,
19) Tylne lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem
20) Oświetlenie współdziałająca z zaoferowanym ciągnikiem rolniczym
21) Ogumienie przystosowane do trudnych warunków terenowych nie mniejsze niż 550/60R26,5,
22) Błotniki
23) Dwa kliny do kół

1.3 PARAMETRY DLA KOSIARKI WYSIĘGNIKOWEJ WRAZ Z GŁOWICĄ KOSZĄCĄ:
1.3.1 WYSIĘGNIK
1) zasięg od 5,60 m do 6,90 m,
2) mocowanie tylny TUZ ciągnika
3) napęd hydrauliczny własny
4) sterowanie elektryczne (JOYSTICK)
5) kąt obrotu głowicy min 200 stopni,
6) położenie narzędzia względem ciągnika prawa,
7) wałek odbioru mocy do połączenia ciągnika rolniczego z wysięgnikiem
8) wysięgnik dostosowany do zaoferowanego ciągnika
9) Fabrycznie nowa z seryjnej produkcji rok produkcji – od 2019 r.

1.3.2 GŁOWICA KOSZĄCA:
1) Napęd hydrauliczny,
2) Szerokość robocza od 1,1 m do 1,3 m
3) Noże bijakowe (młotkowe) dostosowane do ciecia między innymi traw, łodyg, pędów, gałęzi maksymalna grubość cięcia gałęzi do 100 mm
4) Sposób mocowania belka
5) Głowica kosząca współdziałająca z zaoferowanym wysięgnikiem
6) Fabrycznie nowa z seryjnej produkcji rok produkcji – od 2019 r.

1.4 WYMAGANIA DODATKOWE:
1) Przyczepa, kosiarka wysięgnikowa wraz z głowicą koszącą muszą współpracować z oferowanym ciągnikiem bez konieczności ponoszenia przez zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów (np. konieczność dokonywania jakichkolwiek przeróbek lub dodawania do ciągnika jakichkolwiek obciążników zabezpieczających ciągnik przed przechylaniem się w trakcie pracy np. koszeniu). Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia (ciągnik, przyczepa, kosiarka wysięgnikowa wraz z głowicą koszącą) muszą być kompletne i gotowe do pracy bezpośrednio po dostarczeniu.
2) Możliwość montażu systemu monitorowania ciągnika GPS bez utraty gwarancji
3) Możliwość oklejenia ciągnika, przyczepy, wysięgnika, głowicy koszącej logotypem bez utraty gwarancji.
4) Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim w wersji papierowej:
- instrukcja obsługi,
- książka gwarancyjna/serwisowa
- certyfikatu zgodności i jakości CE/deklaracji zgodności,
- Homologacja: dopuszczenie do ruchu drogowego,
- katalogi części zamiennych,
5) Ciągnik, przyczepa, wysięgnik, głowica kosząca muszą być wyposażone w tabliczki znamionowe.
6) Czas dojazdu serwisu w okresie obowiązywania gwarancji w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia wady/usterki przez Zamawiającego.
7) Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej ciągnika, przyczepy, wysięgnika, głowicy koszącej w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady/usterki przez Zamawiającego.
8) Demontaż, montaż i transport ciągnika, przyczepy, wysięgnika, głowicy koszącej do siedziby serwisu lub miejsca naprawy i ponownej dostawy do Zamawiającego w okresie gwarancyjnym wykonywać będzie Wykonawca na koszt własny.
9) W przypadku 3-krotnego powtórzenia się tej samej wady/usterki w ciągniku, przyczepie, wysięgniku, głowicy koszącej (jej części) lub zaistnienie wady/usterki niemożliwej do usunięcia Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwej części lub tworzącego całość zespołu części na nowy, wolny od wad w terminie do 30 dni od daty zawiadomienia o wadzie/usterce. Gwarancja na wymienione części biegnie na nowo od daty wymiany. Za wadę/usterkę niemożliwą do usunięcia uważa się tą, której Wykonawca nie usunął w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
10) Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty związane z serwisem, konserwacją, naprawą oraz przeglądami okresowymi ciągnika, przyczepy, wysięgnika, głowicy koszącej, tzn. kosztem zarówno robocizny, serwisu i wszelkich materiałów eksploatacyjnych (filtrów, płynów, olejów itp.) części koniecznych do wymiany lub naprawy przez cały okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
11) Miejsce dostawy wraz z rozładunkiem, naprawa gwarancyjna: Wiślicka Spółka Wodna, ul. Plac Solny 32, 28-160 Wiślica lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Wiślica.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 08:00


» Location

ul. Okopowa 8
Wiślica 28-160
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Gmina Wiślica
ul. Okopowa 8
Wiślica 28-160
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in