Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w gminie Wielka Nieszawka: cz. I: Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w m. Cierpice gm. Wielka Nieszawka (dz. nr. 168/21; 168/22; 168/23; 168/24; 168/30); cz. II: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz odgałezień bocznych kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej (dz. nr 189/3,189/4, 190/3 obręb 0003) w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w gminie Wielka Nieszawka:
cz. I: Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej w m. Cierpice
gm. Wielka Nieszawka (dz. nr. 168/21; 168/22; 168/23; 168/24; 168/30);
cz. II: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz odgałezień bocznych
kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej (dz. nr 189/3,189/4, 190/3 obręb 0003)
w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Dla części I zadania:
a. Wykonanie robót ziemnych, budowę sieci wodociągowej, odwodnienie wykopów oraz obsługę geodezyjną całego zadania.
b. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
• projekt budowlany wykonany przez Inż. Edwarda Lewandowskiego Biuro Usług Inwestycyjno-Projektowych „LEWANDA”, ul. Boleniowa 3, 85-435 Bydgoszcz:
„Budowa sieci wodociągowej - rozdzielczej w ul. Leśnej, w m. Cierpice, gm. Wielka Nieszawka (dz. nr. 168/21; 168/22; 168/23; 168/24; 168/30)”;
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Dla części II zadania:
a. Wykonanie robót ziemnych polegających na budowie kanałów sanitarnych z odgałęzieniami bocznymi, budowę sieci wodociągowej, odwodnienie wykopów oraz obsługę geodezyjną całego zadania.
b. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:
• projekt budowlany wykonany przez Pracownię Projektową,
mgr. Inż. Bartosz Kretkowski, ul. Brzoskwiniowa 4A/38, 87-100 Toruń:
„Budowa sieci wod-kan oraz odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej (dz. nr 189/3, 189/4, 190/3 obręb 0003), w m. Mała Nieszawka, gm. Wielka Nieszawka”;
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 12:00


» Location

Toruńska 12
Wielka Nieszawka 87-165
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Wielka Nieszawka
Toruńska 12
Wielka Nieszawka 87-165
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in