Dostawa mebli na potrzeby róznych jednostek Politechniki Białostockiej.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa i montaż mebli na potrzeby różnych
jednostek Politechniki Białostockiej w ilościach i wymaganiach określonych w Opisie
przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 08:30


» Location

ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Furniture

» Buyer data

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska
Białystok 15-351
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in