Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach”.

» Notice description

1. Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Budowa ul. Naruszewicza w Kielcach”. 2. Roboty budowlane dla ww. inwestycji obejmują:
a) budowę drogi gminnej o długości ok. 350 m,
b) budowę chodników,
c) budowę placu do zawracania,
d) budowę zatoki postojowej,
e) budowę sieci kanalizacji deszczowej,
f) budowę sieci oświetlenia ulicznego,
g) budowę kanału technologicznego,
h) przebudowę i budowę infrastruktury podziemnej elektroenergetycznej,
i) przebudowę sieci gazowej,
j) wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
k) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
l) rozbiórki obiektów budowlanych (nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, ogrodzeń).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.12.2020 | 09:30


» Location

ul. Prendowskiej 7
Kielce 25-395
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Prendowskiej 7
Kielce 25-395
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in