SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI ZESPOŁU SZKÓŁW DOBRZEJEWICACH W 2021 ROKU

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Dobrzejewicach w terminie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
Dostawy obejmują następujący asortyment w częściach:

część 1. CPV 15500000-3 „ Produkty mleczarskie” – zał. nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia i formularza oferty
część 2.CPV 15800000-6 „Różne produkty spożywcze” - zał. nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia i formularza oferty
część 3.CPV 15300000-1 „ Owoce, warzywa i podobne produkty”- zał. nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia i formularza oferty
część 4.CPV 15100000-9 „Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne” – zał. nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia i formularza oferty
część 5.CPV 15200000-0 „Ryby” - zał. nr 5 do opisu przedmiotu zamówienia i formularza oferty
część 6. CPV 15896000-5 „Produkty głęboko mrożone” - zał. nr 6 do opisu przedmiotu zamówienia i formularza oferty.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.11.2020 | 11:30


» Location

Dobrzejewice 57 B
Dobrzejewice 87-123
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Zespół Szkół w Dobrzejewicach
Dobrzejewice 57 B
Dobrzejewice 87-123
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in