Zakup prasy dziennej i specjalistycznej dla Urzędu Miasta Katowice w 2021 roku.

» Notice description

Opis przedmiotu zamówienia: Zakup prasy dziennej i specjalistycznej dla Urzędu Miasta Katowice w 2021 roku.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania prasy dziennej i specjalistycznej do Urzędu Miasta Katowice.
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 3 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia i kalkulacja ceny). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
Ilości wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację przedmiotu zamówienia w wielkościach podanych w tabeli (załącznik nr 3 do SIWZ). Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ceny podanej w formularzu ofertowym.
Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% ceny podanej w formularzu ofertowym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.11.2020 | 09:00


» Location

ul. Młyńska 4
Katowice 40-098
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Books, magazines, educational publications

» Buyer data

Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
Katowice 40-098
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in